Mål: M 5221-21

Avgörande

En vattenverksamhet som är förbjuden omfattas inte av urminnes hävd. Det har därmed saknats förutsättningar för att föreskriva moderna miljövillkor för verksamheten. Det har inte heller funnits skäl att inhämta yttrande från vattenmyndigheten.