Mål: P 14582-21

Avgörande

MÖD har ändrat MMD:s dom och fastställt en detaljplan för tio nya bostäder i Gävle kommun. MÖD har ansett att trafikkonsekvenserna av detaljplanen varit tillräckligt utredda och att befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden har beaktats i tillräcklig omfattning.