Mål: F 9195-21

Avgörande

Omprövning av andelstal för gemensamhetsanläggning. MÖD har bedömt att det saknats skäl att i stort ändra det andelstal som bestämdes 1997. På grund av vissa ändrade förhållanden på fastigheten har dock viss justering gjorts.