Mål: F 10451-22

Avgörande

MÖD har bedömt att det föreligger brister i MMDs domslut i den del som avser rättegångskostnader och att MMD inte fullgjort sin utredningsskyldighet enligt 12 § lagen om domstolsärenden. MMDs dom har därför undanröjts och målet återförvisats till domstolen för fortsatt behandling.