Mål: P 3085-22

Avgörande

Bygglov för ett fristående garage om 38 kvm söktes där planen medgav 20 kvm med möjlighet att medge större under vissa förutsättningar. MÖD fann att förutsättningar förelåg att medge ansökt storlek. Att carport redan sammanbyggts med bostadshuset utgjorde inte hinder mot lov för garaget. Att bostadsbyggnaden upptog större yta än planen medgav påverkade inte byggrätten för garaget.