Mål: M 15296-21

Avgörande

En kommunal nämnd har förelagt ett bolag, som driver restaurangverksamhet, att redovisa åtgärdsförslag som bl.a. visar att förpackningsavfall av plast från restaurangens matsal sorteras ut och hämtas av entreprenör med tillstånd att transportera avfall. MÖD har bedömt att nämnden haft laglig grund för föreläggandet vid beslutstillfället och att beslutet även enligt nu gällande regler är lagligen grundat. Bolagets överklagande har därför avslagits.