Mål: P 13146-21

Avgörande

Förhandsbesked för bostadshus som uppgetts behövas för tillsyn av blåbärsodling. MÖD har fastställt länsstyrelsens beslut att meddela negativt förhandsbesked.