Mål: P 7009-22

Avgörande

MÖD har undanröjt ett beslut om marklov och återförvisat ärendet till nämnden eftersom de ritningar som ansökan grundas på är motstridiga och det är oklart om ritningarna utgår från de faktiska förhållanden som råder på platsen.