Mål: M 6970-22

Avgörande

MÖD har bedömt att en avloppsanläggning med sluten tank har sådana brister som innebär risk för att avloppsvatten läcker ut i marken. MÖD har ansett att ett förbud mot utsläpp inte är mer ingripande än vad som behövs.