Mål: F 4317-22

Avgörande

Kommunen har i ett mål om överföring av mark genom fastighetsreglering medgett ersättningsskyldighet för sakägarens rättegångskostnad i MMD men inte godkänt skäligheten av det yrkade beloppet. MÖD har bedömt att beloppet är skäligt och förpliktat kommunen att ersätta sakägaren i enlighet med yrkandet.