Mål: P 2485-22

Avgörande

Bygglov för ändrad användning av verkstad/förråd till fritidsbostad. MÖD har, efter viss ny utredning, bedömt att de allmänna intressen som nämnden hänvisat till som stöd för att avslå ansökan inte väger tyngre än sökandens enskilda intresse av att åtgärden tillåts. MÖD har därför undanröjt nämndens beslut och återförvisat målet till nämnden för att pröva om övriga förutsättningar för att bevilja ansökan är uppfyllda.