Mål: F 12572-21

Avgörande

Servitut beträffande väg. I mål om fastighetsbestämning har MÖD till skillnad från mark- och miljödomstolen bedömt att ett vägservitut har samma sträckning som den befintliga vägen. MÖD har därför fastställt lantmäterimyndighetens beslut.