Mål: M 15529-22

Avgörande

MÖD har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, konstaterat att en ensam styrelseledamot i och för sig är behörig delgivningsmottagare även om ledamoten inte ensam får teckna en förenings firma. MÖD har dock bedömt att omständigheterna i detta fall inte varit sådana att delgivning kan anses ha skett med styrelseledamoten.