Mål: F 11300-22

Avgörande

Förrättningskostnader. MÖD har satt ner den debiterade förrättningskostnaden för en inställd anläggningsåtgärd eftersom den nedlagda arbetstiden för beredning bedömts som alltför hög med hänsyn till ärendets karaktär och omfattning.