Mål: M 15323-22

Avgörande

Slamtömningsintervall för avloppsanläggning. MÖD har instämt i MMD:s bedömning att ett utsträckt tömningsintervall om fem år kan medges.