Mål: M 2601-22

Avgörande

Föreläggande att ta bort byggnad inom naturvårdsområde. En redan uppförd byggnad har inte ansetts utgöra en sådan anläggning som behövs för jord- eller skogsbruket och som därmed är undantagen från krav på tillstånd från länsstyrelsen.