Mål: P 1757-23

Avgörande

MÖD har i mål om byggsanktionsavgift funnit att det förekommit rättegångsfel i målet i MMD. Detta genom att MMD inte hållit muntligt sammanträde, trots att de som påförts avgifterna begärts att få höras muntligt. MMD:s dom har undanröjts och målet har återförvisats dit för fortsatt behandling.