Mål: P 3243-22

Avgörande

MÖD har funnit att antagandet av en detaljplan inte har kunnat delegerats till byggnadsnämnden. Antagandebeslutet har därför upphävts.