Mål: M 15006-22

Avgörande

Strandskyddsdispens för brygga. MÖD har återförvisat målet till mark- och miljödomstolen eftersom den domstolen hade inhämtat handlingar som inte kommunicerats med klagandena samt det var oklart vilket processmaterial som hade legat till grund för domstolens avgörande.