Mål: M 3267-22

Avgörande

Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad bergtäktsverksamhet. MÖD har bl.a. upphävt ett villkor om energihushållningsplan, då energibesparande åtgärder m.m. lämpligen kan utvärderas inom ramen för miljörapportering och egenkontroll.