Mål: M 13285-22

MÖD 2023:5

Vägledande avgörande

Miljösanktionsavgift. MÖD har, i likhet med MMD, funnit att det saknas författningsstöd för att kräva att en producent som inte har hanterat förpackningar eller serviceförpackningar under det gånga året ska lämna en rapport om det till Naturvårdsverket enligt 73 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar. Det har därmed saknats förutsättningar att ta ut miljösanktionsavgift.