Mål: M 10725-22

Avgörande

Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus. MÖD har, i likhet med MMD, funnit att fritidshuset, med hänsyn till dess utformning, storlek och placering skulle utvidga hemfridszonen, varför den sökta åtgärden inte har kunnat godtas. Byggnationen har på grund av det upphöjda läget och de stora fönsterpartierna även bedömts ge upphov till en privatiserande effekt i vattenområdet.