Mål: F 1575-23

Avgörande

Debitering av förrättningskostnader. MÖD har satt ner kostnaderna eftersom Lantmäteriet i ett tidigare skede av handläggningen borde ha konstaterat att begärd fastighetsbildning inte var tillåten med hänsyn till gällande detaljplan.