Mål: M 3242-22

Avgörande

Strandskyddsdispens. MÖD har funnit att utredningen inte visar att det har funnits en tidigare brygga på platsen kontinuerligt sedan 1975 och att det inte heller funnits något annat skäl att medge dispens. Länsstyrelsens beslut att avslå ansökan har därför fastställts.