Mål: M 4258-23

Avgörande

MÖD har återförvisat prövningen av en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen med hänsyn till ny utredning om förekomst av tretåig hackspett i avverkningsområdet.