Mål: M 7790-23

Avgörande

MÖD har funnit att verkställighetsförordnandet i ett föreläggande att genomföra miljötekniska undersökningar m.m. inte ska gälla.