Mål: M 5267-22

Avgörande

Fråga om ett biotopskyddsområde ska avgränsas så att sidoområdet till en ledningsgata, där träd som är farliga för ledningens säkerhet kan behöva fällas, ska ingå i biotopskyddsområdet. MÖD har, med hänsyn till de höga naturvärdena i området och att frågan om farliga träd kan hanteras inom ramen för en framtida dispensprövning, bedömt att sidoområdet ska ingå i biotopskyddsområdet.