Mål: M 8002-22

Avgörande

MMD biföll huvudmannens talan i mål om va-avgift. Sedan berörd fastighetsägare överklagat MMD:s dom har MÖD fastställt domen.