Mål: P 8016-22

Avgörande

MÖD har bedömt 39 § byggnadsstadgans regel om att byggnad inte får placeras närmare grannes tomtgräns än 4,5 meter inte ska tillämpas i förhållande till en fastighetsgräns mot allmän plats. MÖD har också bedömt att en avvikelse avseende minsta avstånd mellan byggnader inom den egna tomten utgör en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § PBL.