Mål: M 5224-21

Avgörande

MMD har gett tillstånd till vattenverksamhet i form av bl.a. utrivning och uppförande av damm samt anläggande av faunapassage. Fråga framförallt om faunapassagens utformning. MÖD har endast ändrat ett villkor gällande ansvaret för insteget till faunapassagen.