Mål: P 7396-22

Avgörande

Bygglovsavgift ska reduceras när byggnämnd fattat beslut först efter den tidsfrist som stadgas i 9 kap. 27 § första stycket plan- och bygglagen trots att nämnden varit aktiv till viss del under handläggningen.