Mål: M 9695-22

Avgörande

Anmälan om avverkning. MÖD har ansett att förekomsten av ett tiotal knärotsplantor inte ger anledning att återförvisa målet till Skogsstyrelsen för vidare utredning eftersom det på 500 meters avstånd finns ett knärotsbestånd om ca 900 plantor som kommer att skyddas. Den skada som avverkningen kommer att medföra på det mindre beståndet riskerar därmed inte att påverka knärotens bevarandestatus i området. Enstaka observationer av pärluggla, järpe och tjäder ger inte heller skäl för återförvisning.