Mål: F 497-23

Avgörande

Lantmäterimyndigheten har inte ansetts ha rätt att debitera sakägare för den tid som det tar för personal att duscha efter arbete i fält.