Mål: M 12677-22

Avgörande

MÖD har, i likhet med underinstanserna, funnit att det saknats förutsättningar att ge strandskyddsdispens för utökning av en befintlig träaltan.