Mål: M 3749-23

Avgörande

MÖD har i ett mål avseende ett överklagat föreläggande ändrat den tid för när vissa åtgärder ska vara genomförda.