Mål: ÖM 11818-23

Avgörande

MÖD har med ändring av mark- och miljödomstolens beslut funnit att allmän handling avseende vissa fågelarter ska lämnas ut i dess helhet utan hinder av sekretessbestämmelserna i 20 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.