Mål: M 8113-22

Avgörande

MÖD har avslagit en ansökan om tillstånd till utrivning enligt 11 kap. 19 § miljöbalken eftersom ansökan bl.a. omfattat anläggande av en sjötröskel vilket inte ansetts rymmas inom ett utrivningstillstånd.