Mål: M 12423-22

Avgörande

MÖD har justerat begränsningsvärdet avseende utsläpp av stoft från förbränning i verksamhet med slaktkycklingproduktion.