Mål: P 115-23

Avgörande

MÖD har upphävt ett rivningsföreläggande eftersom detta inte föregåtts av ett föreläggande att sätta byggnadsverket i stånd på det sätt som krävs enligt 11 kap. 21 § PBL, i dess lydelse sedan den 1 augusti 2022.