Mål: P 504-23

Avgörande

MÖD har bedömt att det planstridiga utgångsläget beträffande byggnadshöjden utgör hinder för tillbyggnad av ett enbostadshus. Ansökan har därför, med ändring av underinstansernas avgöranden, avslagits.