Mål: M 11308-22

Avgörande

Ett bolag har getts tillstånd till anläggande och drift av en deponi för inert avfall. MÖD har funnit att MMD haft fog för att lägga till ett villkor om att bolaget ska upprätta och till tillsynsmyndigheten ge in en deponiplan samt att tillsynsmyndigheten ska få föreskriva ytterligare villkor som föranleds av planen, men MÖD har modifierat det senare ledet av villkoret för att förtydliga vilka villkor tillsynsmyndigheten får föreskriva. MÖD har även ändrat ett av MMD tillagt villkor om sluttäckning och fastställt länsstyrelsens villkor om detta.