Mål: M 14008-23

Avgörande

MÖD har ändrat MMD:s dom endast på så sätt att tidpunkten för när rivning och bortforsling av brygga och landgång enligt länsstyrelsens föreläggande ska vara utförd har skjutits fram.