Mål: P 9580-22

Avgörande

Förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus på en mycket kuperad fastighet. Mot bakgrund av de komplicerade förhållandena på platsen har MÖD bedömt att den utredning om väganslutning som presenterats inte har varit tillräcklig. Nämndens beslut om att meddela negativt förhandsbesked har därför fastställts.