Mål: P 10498-22

Avgörande

MÖD fann att dagvattenutredningen för en mindre detaljplan visade att det finns förutsättningar att hantera dagvattnet och att detaljplanen därför är genomförbar.