Mål: F 11414-23

Avgörande

Debitering av förrättningskostnader. MÖD har satt ner den debiterade förrättningskostnaden eftersom det inte behövts någon omfattande historisk utredning av innehållet i styckningsfastigheten, beredningsaktiviteter har utförts som inte behövts för genomförandet av förrättningen och hanteringen av den anläggningsåtgärd som tidsdebiterats var av begränsad omfattning.