Mål: M 15170-22

Avgörande

MÖD har, inom ramen för ett ärende om komplettering av en miljörapport, ansett att både BAT-slutsatserna CWW BATC och LVOC BATC utgör huvudslutsatser för den aktuella huvudverksamheten.