Mål: P 4666-22

Avgörande

Ansökan om permanent bygglov avseende uppställningsplatser för husvagnsplatser och komplementbyggnader i närheten av flygplats. MÖD har ansett att uppställningsplatserna inte är att jämställa med bostäder och därför inte omfattas av krav på bullerisolerande åtgärder. Målet har återförvisats till nämnden för prövning av övriga förutsättningar för bygglov.