Mål: P 13279-22

Avgörande

MÖD har ansett att en grannes förlust av sjöutsikt, utanför detaljplanelagt område, innebär betydande olägenhet och konstaterat att det saknas förutsättningar att bevilja bygglov.