Mål: ÖP 6363-23

Avgörande

Klagorätt. En närboende, vars havsutsikt kommer att påverkas till en inte oväsentlig del, har ansetts ha rätt att överklaga ett beslut om positivt förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus utanför detaljplanelagt område.