Mål: P 6190-22

Avgörande

MÖD har ansett att en detaljplan uppfyller bl.a. kraven på tydlighet och därför avslagit överklagandena.